Personal tools
You are here: Home Příběhy vyléčených Glioblastoma multiforme Kevin K., USA - 1991
Document Actions

Kevin K., USA - 1991

by admin last modified 2008-03-24 18:33

Dnes, v roce 2008 je to 15 let od okamžiku, kdy jsem absolvoval genovou terapii a 17 let od prvního chirurgického zákroku. Podle vyjádření lékařů jsem vyléčen.

Kevin K.

Když vidím všechny ty příběhy, cítím nutnost vyprávět i ten svůj. Nepůjdu do lékařských detailů, protože, nevím příliš podrobně, co se to vlastně dělo.

Migrény mě trápily po celý život. Vždy jsem velmi rád sportoval, mou láskou byl fotbal. Když syn vyrůstal, byl jsem mu osobním trenérem, což mi dalo mnoho uspokojení. Dělal jsem to, až do doby, kdy mě postihly první záchvaty. Manželka mě povzbuzovala, abych pokračoval, nechtěl jsem zklamat syna ani sebe, tak jsem pokračoval. Ale pak jsem to musel zabalit, nešlo jinak.

Jednoho dne mě během hry zasáhla ostrá bolest, která prošla až do břicha. Oklepal jsem se, věděl jsem, že den předtím jsem vydržel hrát osmdesát minut. Měl jsem potom velmi ošklivé bolesti ve stejné oblasti až do noci. Spadl jsem z postele a rozbil jsem si hlavu o noční stolek. Nezbylo než dorazit do nemocnice a hledat příčiny toho, co se stalo.

Následovaly další záchvaty, zatímco jsme jednali s lékaři, říkám my, protože má žena byla po mém boku. Nakonec jsme sjednali schůzku s chirurgem, ten prostě řekl "máte nádor na mozku". Řekl také, že ho může operovat, ale je velké nebezpečí, že ztratím zrak. Poděkoval jsem mu, zatímco jsem přebíral výsledky MRI a on mi pověděl o biopsii.

Operace se zkraje 1991 stala mou první kraniotomií. Druhá operace o rok později odhalila glioblastoma multiforme (GBM) IV.

Poté, co jsme ztratili malou dcerušku kvůli postižení srdce, těžko mohlo být něco horšího. Na druhou operaci navazovala radioterapie. Dál přišla chemoterapie, od dubna do listopadu 1992 - CCNU, Procarbazin, Viscristin, Compazin a další, na které si už nevzpomenu. Nádor rostl a lékař řekl mé ženě 3 až 6 měsíců.

Toho času jsem byl přijat do první studie využití genové terapie na lidských pacientech s glioblastoma nádorem. To byly dvě další operace. Součástí první byly injekce, druhá zastavila otok, který následoval. Druhé operace přinesla částečné ochrnutí mé levé  strany. Určitě to ale stálo za šanci vidět vyrůstat mé děti. Nemohu dělat věci, které mi dříve připadaly tak snadné, ale věřím, že to je zkouška, kterou musím projít. Vytrvávám. S dobrým postojem se dá ujít velký kus cesty.

V roce 2002 jsem absolovoval MRI vyšetření, růst nového nádoru neodhalilo. Je to 9 let od okamžiku, kdy jsem absolvoval genovou terapii a 11 let od prvního chirurgického zákroku. Nevím, zda je to léčba, co je tím, co mě udrželo na živu, ale každopádně děkuji všem, zejména dvěma výborným neurochirurgům, Dr. Tewovi a Dr. Oldfieldovi, myslím, že bez nich bych dnes tyto řádky nepsal.

V roce 2006 vypadají moje MRI výsledky stejně jako už spoustu let, lékaři mě prohlásili za vyléčeného.
 

Zdroj: Brain Tumor Survivor: Kevin K