Personal tools
You are here: Home Praktické rady Osobní dokumentace
Document Actions

Osobní dokumentace

by admin last modified 2008-03-24 18:15

Dokumentace léčby, průběhu nemoci a souvisejících informací, kterou byste si měli opatřit

Dokumentace poslouží lékařům

Protože jde o čas, je třeba předcházet jakýmkoliv zdržením. Někdy jsou zdržení způsobena nedostatečným tokem informací - lékaři si nepředají dokumentaci včas nebo kompletně. To může vést i k volbě špatného postupu. Proto je dobré založit si složku pro veškerou dokumentaci z průběhu léčby a od všech zpráv si uchovávat kopie, které je možné pak operativně okopírovat lékařům, kteří budou v léčbě pokračovat.

Co zařadit

Mezi dokumentací by mohlo být:

  • soupis chronických onemocnění, alergií na léky apod
  • zkuste požádat o kopie výsledků MRI a CT vyšetření (např. na CD-ROM)
  • přehled veškeré průběžné léčby včetně soupisu  přírodních látek, které užíváte, potravinových doplňků apod
  • od zdravotní pojišťovny je možné vyžádat seznam proplacených zákroků a léčebných prostředků, i ten založte do složky

O kopii výsledků vyšetření MRI a CT je dobré požádat ještě před vyšetřením, personálu to může usnadnit práci. CD zařaďte do svého archivu a můžete je kopírovat lékařům spolu s papírovou dokumentací.

Složku si berte ke každé schůzce s každým lékařem a nabídněte mu ji k nahlédnutí ještě než předepíše další postup.

Další informace k uchování

Možná bude dobré sepsat, který lékař má na starosti který aspekt léčby. Pokud vás budou napadat otázky související s léčbou, pište si je, odpovědi si také pište - zřejmě budete mít časem k dispozici mnoho informací, ve který nemusí být snadné se vyznat. Pište si do kalendáře, kdy začíná jaká léčba, pomůže vám to možná odhalit příčiny vývoje - negativní i pozitivní.

Pro jistotu svěřte také někomu ze svých blízkých plnou moc pro zastupování v otázkách lékařské péče v případě, že by nastaly nějaké komplikace, které by znemožnily vám osobně o léčbě rozhodovat. Do dokumentu je rozumné napsat, jaká je v otázkách léčby vaše vůle. Usnadní to situaci lékařům i tomu, kdo bude vaše přání prosazovat. Na plné moci by měl být úředně ověřený podpis. Kopii plné moci zařaďte do složky.

Ve složce by měly být také kontakty na důležité lidi - lékaře, členy rodiny apod.

zdroj: Musella, Brain Tumor Guide