Personal tools
You are here: Home Organizace Musella Foundation
Document Actions

Musella Foundation

by admin last modified 2008-03-24 18:24

Musella Foundation For Brain Tumor Research - nezisková organizace se sídlem ve Spojených státech, zřízená pro boj s nádory mozku

Musella Foundation For Brain Tumor Research je nezisková nevládní nadace se sídlem ve Spojených státech. Její cíle jsou:

  • zvyšovat kvalitu života a dobu přežití pacientů s nádory mozku zejména prostřednictvím informačních technologií
  • napřímit informační toky
  • organizovat komunitu kolem nádorů mozku
  • opatřovat finance pro podporu výzkumu nádorových onemocnění mozku a jejich léčbu

Mezi největší projekty nadace patří rozsáhlá databáze konkrétních případů onemocnění Brain Tumor Virtual Trial. Ke každému případu jsou shrmažďovány informace v rozsahu, který uvolní pacient a jeho lékařský tým.

S Alem Musellou, zakladatelem nadace a jejím zástupcem jsme navázali spolupráci, která nám umožňuje například čerpat informace ze zdrojů nadace.

Zdroj: http://www.virtualtrials.com/musella.cfm