Personal tools
You are here: Home Nádory mozku Základní typy nádorů mozku
Document Actions

Základní typy nádorů mozku

by admin last modified 2008-03-24 18:28

Základní typy nádorů mozku, prognózy vývoje, příčiny

Typy nádorů mozku

Primární nádory mozku vznikají přímo v mozku, kdežto sekundární se do mozku dostanou jako metastázy nádorů z jiných primárních ložisek, například z plic. Nádory se člení především podle toho, z jakého typu buněk nádor vznikl. Nejběžnějším primárním typem nádoru mozku je gliom. Vzniká z buněk, které podporují centrální nerovový systém - pomáhají neuronům komunikovat prostřednictvím elektrických impulzů. Nejběžnejším a zároveň asi nejnebezpečnějším z gliálních nádorů u dospělých lidí je multiformní glioblastom, přesněji Glioblastoma Multiforme (GBM).

Prognóza vývoje

Maligní formy primárních nádorových onemocnění mají obecně špatnou prognózu dalšího vývoje. Nicméně průběh nemoci ovlivňuje mnoho faktorů - věk, umístění nádoru, rychlost jeho růstu. Nemá proto smysl příliš sledovat statistiky nebo snažit se přímo aplikovat cizí zkušenost na vaši situaci. Nikdo ani ve skutečnosti neví, jak dlouho nádor rostl, než se objevily první potíže, mohlo to trvat několik let nebo několik měsíců a i lékaři to mohou pouze odhadovat. Určitou dobrou zprávou je to, že ani maligní nádory mozku se prakticky nikdy nešíří do jiných částí těla.

Příčina

Obecně se dá prohlásit, že příčina nemoci není známa. Byly pouze vysledovány určité rizikové faktory, například expozice některým chemickým látkám. Prakticky ale nebyly prokázány například konkrétní souvislosti mezi onemocněním a životosprávou tak jak tomu je u některých jiných typů nádorových onemocnění.

zdroj: Musella, Brain Tumor Guide