Personal tools
You are here: Home Nádory mozku Stupně nádorů (grades)
Document Actions

Stupně nádorů (grades)

by admin last modified 2008-07-01 10:24

Na základě vyšetření lékaři nádorům přiřazují stupeň (grade), který je klasifikuje podle rychlosti růstu a potenciálu ovlivnit funkce mozku.

Stupeň vyjadřuje fázi rozvoje nádoru a také o jaký (jak špatný) typ nádoru jde. Přiřazení odpovídajícího stupně není snadné a vyžaduje kromě uplatnění vědeckých postupů určitý kus "umění". Ke stanovení stupně jsou klíčové výsledky histologie. Stanovený stupeň může být ovlivněn tím, ze které části nádoru byl zkoumaný vzorek odebrán. Pro volbu léčby je důležitý jak typ, tak i stupeň nádoru. Je-li to možné, je proto vhodné výsledky vyšetření ověřit.

Nejrozšířenější systém stupňů je ten, který schválila Světová zdravotnická organizace (WHO). Rozděluje všechny nádory do kategorií se stupni I - IV (1 - 4), kde stupně 1 a 2 jsou pomalu rostoucí, "benigní". Nádory stupně 3 a 4 rostou rychleji a bývají označovány jako "maligní". Mluvíme-li o nádorech mozku, stupeň 3 bývá označen "anaplastic astrocytoma" a stupeň 4 "glioblastoma multiforme".

Stojí za to zmínit, že i benigní nádory mozku jsou nebezpečné. Mozek je uzavřen v pevné schránce (lebce), která neumožňuje mase nádoru neškodně růst. I benigní nádor vytváří nežádoucí tlak, který může působit neurologické potíže a dokonce může vést i ke smrti. Naštěstí v této oblasti se podařilo dosáhnout velkého pokroku, například jeden typ, "acoustic neuroma" býval považován za neléčitelný a smrtelný. V současné době může být léčen, a to s přibližně pětadevadesáti procentní úspěšností poměrně snadnou radiační procedurou, případně chirurgicky. Oba způsoby fungují dobře.