Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Základní Účinnost radio a chemoterapie
Document Actions

Účinnost radio a chemoterapie

by admin last modified 2008-04-01 00:47

Radiace spojená s chemoterapií zčtyřnásobuje dobu přežití u pacientů s glioblastomem oproti radioterapii samotné.

 

Víc než čtyřikrát déle se dožívají mnozí pacienti s glioblastoma multiforme (GBM), fatálním typem nádoru mozku, když jsou léčeni chemoterapeutickým přípravkem temozolomidem (TMZ, Temodal) a radiací ve srovnání s těmi, kteří dostávají pouze radioterapeutickou léčbu. Toto zjištění vyplývá z velkého mezinárodního klinického testu prezentovaného 29.8.2007 na 49. výročním setkání American Society for Therapeutic Radiology and Oncology v Los Angeles.

Dříve GBM pacienti žili typicky 6-12 měsíců od stanovení diagnózy a téměř nikdo nepřežil déle než dva roky. Ze všech primárních nádorů mozku je asi 20 - 25 procent GBM.

"Hojný počet pacientů s glioblastomem má nyní šanci přežít nejméně několik let a užívat  v té době produktivního života, což by bylo něco před méně než deseti lety nepředstavitelného." řekl Rene-Olivier Mirimanoff, M.D., hlavní autor studie a radiační onkolog na švýcarské Centre Hospitalier Universitaire Vaudois v Lausanne. "Když uvážíme, jak rychle tento typ nádoru roste, pacienti kteří žijí čtyři nebo pět let od diagnózy mohou být považováni za dlouhodobě přežijící."

Výzkumníci zjistili, že pacienti s GBM, kteří podstoupili testovaný plán léčby mohou žít více než dva roky. Aktualizované výsledky ukazují, že 12% pacientů s kombinovanou  radio a TMZ léčbou přežili čtyři roky testu ve srovnání se třemi procenty těch, kteří obdrželi pouze standardní radioterapii.

Dalším výsledkem bylo to, že hlavní skupinou přežijících pacientů byli ti, kterým bylo méně než 50 let a byli jinak v dobrém zdravotním stavu. Více než čtvrtina z nich (28 procent) těch léčených TMZ+radioléčbou přežila čtyři roky ve srovnání se sedmi procenty léčených samotnou radioterapií.

"Protož GBM pacienti dnes mohou žít déle, onkologové je více sledují a velká část dostává kvalitní aktivní léčbu, když se nádor vrátí, kombinací léčebných metod," řekl Mirimanoff. “Takový přístup byl před deseti lety velmi výjimečný.”

zdroj: Musella