Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Základní Radioterapie a chemoterapie
Document Actions

Radioterapie a chemoterapie

by admin last modified 2009-01-24 08:58

Na chirurgický zákrok při standardní léčbě gliomů vysokého stupně navazuje souběžné ozařování a chemoterapie.

Ozařování je typicky aplikováno pět dní v týdnu po dobu šesti týdnů a souběžně je podáván lék temozolomid (pod obchodním názvem Temodal nebo Temodar). Pokud vám není lék naordinován, ptejte se proč. Po skončení radiace je  Temodal obvykle podáván dál, pro GBM by se měl užívat 6 měsíců, v praxi ale obvykle déle, dokud nepřestane zabírat nebo dokud jeho potřeba nepomine. Že již není potřeba mohou prokázat skeny (MRI, MRS  PET), které neodhalí po dobu několika měsíců žádné nádory.

Některá zdravotnická zařízení doplňují Temodal dalším jedním nebo dvěma podpůrnými léky pro zvýšení účinnosti. Mezi tyto přípravky patří Thalidomid, Tamoxifen (vysoké dávky), Accutan, Celebrex. V některých případech, pokud nádor přetrvává i po standardní dávce ozáření, může být léčba doplněna dodatečnými dávkami úzce zaměřeného záření, zvanými stereotaktická radiochirurgie.

Existují další metody, registrované jako bezpečné a účinné nejméně na jednu nemoc, nikoliv ale nutně na nádor mozku. Lékař je může za určitých okolností, například pokud standardní léčba nefunguje, doporučit. Sem patří zejména široká škála obecných protirakovninných prostředků.

Zdroj: Musella, Brain Tumor Guide