Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Základní Gliadel wafer - účinnost
Document Actions

Gliadel wafer - účinnost

by admin last modified 2008-04-27 21:03

Výsledky rozsáhlé studie testující pomocnou chemoterapeutickou metodu.

 

Pomocná chemoterapie s použitím Gliadel wafer zvyšuje přežití pacientů s primárním maligním gliomem nad hranici dvanácti až osmnácti měsíců.

Třicet měsíců trval test zahrnující 240 pacientů. Rozbor výsledků prokázal dvaceti devíti procentní snížení rizika. Následná zkoumání zahrnující dalších 26 měsíců dále potvrdila přinos v podobě zvýšení doby přežití o dva až tři roky. Test porovnával skupinu pacientů léčenou pomocí Gliadel wafer s placebo skupinou. Všichni pacienti byli souběžně léčeni běžnou chemoterapií a radioterapií. Výsledky byly ověřeny mnoha regresními analýzami, aby byly zohledněny prognostické faktory, jako například věk nebo typ nádoru. Dodatečná analýza zahrnovala 207 GBM pacientů.

Zdroj: Westphal M. a kol., Gliadel wafer in initial surgery for malignant glioma: long-term follow-up of a multicenter controlled trial, Acta Neurochirurgica, Springer Wien, ISSN: 0001-6268 (tištěné) 0942-0940, (online), DOI: 10.1007/s00701-005-0707-z, vydání 148/3, strany 269 - 275, 2006 (převzato z Musella)