Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Základní Gliadel wafer - princip a dostupnost
Document Actions

Gliadel wafer - princip a dostupnost

by admin last modified 2008-04-27 21:00

Podpůrná chemoterapeutická léčba lokálně a pomalu uvolňovaným cytotoxinem.

 

Princip

Do místa nádoru v krajině lebeční se v rámci chirurgického zákroku implantuje destička, která postupně uvolňuje vysoce účinnou cytotoxickou látku karmustin s lokálním působením. Postupné uvolňování karmustinu zajišťuje polifeprosan, který je v roli biologicky odbouratelné matrice. Video demonstrující metodu je k dispozici na youtube.

Dostupnost

Bezpečnost a účinnost metody byla již prokázána dost na to, aby ji mnohé země schválili k běžnému požívání. Například v USA již není považována za experimentální od roku 1996 a oficiální povolení pro použití u prvního i následujících chirurgických zákroků u maligních gliomů, včetně glioblastoma multiforme a anaplastic astrocytoma, bylo vydáno 26.2.2003. O dostupnosti v ČR zatím shromažďuji informace.