Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Podpůrné Aloe Vera
Document Actions

Aloe Vera

by admin last modified 2008-03-24 18:20

Využití výtažků z rostliny Aloe Vera pro podporu boje s vážnými nádorovými onemocněními

Aloe Vera plus melatonin v pokročilých stádiích nemoci

Článek "Bioterapie imunomodulačním hormonem melatoninem versus melatoninem v kombinaci s Aloe Vera v neléčitelných pokročilých stádiích nádorových onemocnění"

Stručné shrnutí:
Studie ukazuje, že melatonin, případně melatonin v kombinaci s výtažky Aloe Vera u pacientů s vážnými nádory ukazují pozitivní výsledky. Do studie byly zahrnuti nemocní s nádory plic, gastrintestinálního traktu, prsu, glioblastoma mozku. Procento pacientů bez progrese v nemoci a procento pacientů s dobou přežití delší než jeden rok bylo statisticky významně vyšší u pacientů s kombinovanou léčbou, než ve skupině léčené pouze melatoninem.

Oficiální abstrakt:
Pokroky v imunobiologii nádorů naznačují možnosti přírodních terapií při léčbě rakoviny. Cytokiny jako např. IL-2 nebo neurohormony, jako melatonin (MLT) mohou aktivovat protinádorovou imunitu. Navíc byly imunomodulační látky izolovány z rostlin, konkrétně z Aloe Vera. Úvodní klinické studie již prokázaly, že MLT může přinést určitý užitek u pacientů, kteří trpí jinak neléčitelnými nádorovými onemocněními.

Zatím ale nebyly provedeny žádné klinické testy s produkty z Aloe vera. My jsme provedli klinickou studii, abychom ověřili, zda Aloe vera má schopnost zvýšit terapeutické výsledky MLT u pacientů, pro které není k dispozici žádná standardní protinádorová terapie. Studie zahrnovala 50 patientů trpících nádory plic, trávicího traktu, prsů a glioblastomem mozku, kteří byli léčeni pouze MLT (20 mg/den ústně, v noci) nebo MLT v kombinaci s tinkturou A. Vera (1 ml dvakrát denně). Částečného zlepšení (partial response, PR - stav kdy se v důsledku léčby nádor zmenší) bylo dosaženo ve 2 ze 24 případů léčených MLT plus aloe a v žádném z případů samotného MLT. Stabilizace (Stable disease, SD - stav kdy nedochází ke snížení ani zvýšení nádorového postižení) bylo dosaženo ve 12 ze 24 a v 7 ze 26 případů. Tedy, procento neprogresujících pacientů (PR + SD) bylo významně vyšší ve skupině MLT+aloe, než ve skupině MLT (14/24 vs. 7/26, p < 0.05). Rovněž procento přežití jednoho roku bylo významně vyšší  u skupiny MLT+aloe (9/24 vs. 4/26, p < 0.05). Obě léčby byly dobře snášeny.

Úvodní studie prokázala, že přírodní terpie léčby nádorových onemocnění s použitím MLT plus výtažky A. Vera  může přinést terapeutické pozitivní výsledky, přinejmenším co se stabilizace (SD) a přežití pacientů s rozvinutými nádory, pro které není žádná jiná běžná metoda metoda účinná.

zdroj: Lissonia Paolo, Giania Luisa , Zerbinib Stanislao, Trabattonia Patrizia, Rovellia Franco - Division of Radiation Oncology, Second Surgery Division, San Gerardo Hospital, Monza, Milan, Italy -  Biotherapy with the pineal immunomodulating hormone melatonin versus melatonin plus aloe vera in untreatable advanced solid neoplasms. Nat Immun 1998; 16(1): 27-33.

Aloe Vera a nádorová onemocnění u zvířat

Článek "Efektivita acemananu v léčbě nádorů u psů a koček"

Acemanan, polysacharid v Aloe Vera při studii na zvířatech test prokázal zvýšení imunitní odpovědi na nádory.

zdroj: Harris C, Pierce K, King G  et al. Efficacy of acernannan in treatment of canine and feline spontaneous neoplasms. Mel Biather 1991; 3(4): 207-213.