Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Experimentální Vakcína na bázi dendritických buněk
Document Actions

Vakcína na bázi dendritických buněk

by admin last modified 2009-10-14 22:53

Nová klinická studie fáze II pro pacienty s diagnózou glioblastom.

Prof. Jaroslav Michálek z Fakultní nemocnice Brno oznámil možnost zařazování pacientů s glioblastomem do nově (14.10.2009) zahájené klinické studie fáze II, která probíhá ve Fakultní nemocnici Brno ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem.

Základní podmínky

Podmínkou zařazení pacienta do studie je operační zákrok ve FN Brno nově diagnostikovaného glioblastomu. Studie zahrnuje přípravu vakcíny na bázi tzv. dendritických buněk, tj. buněk vlastního imunitního systému. Pro přípravu vakcíny je třeba mít k dispozici čerstvou nádorovou tkáň, bez ní nelze vakcínu připravit.

Popis projektu

(převzato z www.modrakotva.cz)

Jedná se o projekt, na jehož přípravě pracovali špičkoví odborníci UCBI po dobu 4 let a jehož realizace je zcela ojedinělá v České republice. Podařilo se totiž vyvinout velmi účinnou vakcínu proti vysoce zhoubnému mozkovému nádoru glioblastomu. Nově připravená vakcína je založena na silné aktivaci imunitního systému pacienta v boji s nádorem prakticky bez vedlejších nežádoucích účinků, které provázejí radioterapii a chemoterapii. Využívá přitom tělu vlastních buněk imunitního systému, tzv. dendritických buněk, které mají schopnost účinně stimulovat lymfocyty – výkonné buňky imunitního systému, které jsou schopny cíleně zničit nádor.

Tento přístup byl v posledních 3 letech testován v některých západoevropských státech a ukázal významné zlepšení kvality života a zlepšení délky života nebo dokonce dlouhodobé několikaleté přežití pacientů s glioblastomem. Na základě dosavadních zkušeností byla v UCBI optimalizována příprava této protinádorové vakcíny a vypracován léčebný protokol, který k současné standardní léčbě přidává právě optimalizovanou protinádorovou vakcínu. Předpokládáme, že tento moderní léčebný postup povede k významnému zlepšení vyhlídek pacientů s touto závažnou formou nádorového onemocnění.

Více informací

Vice informací na webu Nadačního fondu Modrá kotva.