Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Experimentální NovoCure - Nová léčba pro recidivující glioblastom
Document Actions

NovoCure - Nová léčba pro recidivující glioblastom

by admin last modified 2008-08-17 08:44

Nemocnice Na Homolce v Praze a Bohunice v Brně nabízejí účast na ověřovací klinické studii.

Metoda NovoCure známá též jako GBM trial je metoda, která se nachází ve třetí fázi klinického testování, jejímž cílem je ověřit její účinnost. Metoda používá neinvazivní zařízení zvané Novo-TTF. Zařízení je určeno pro průběžnou domácí léčbu. Dva z deseti pacientů pilotní klinické studie se cítí dobře a jejich nádory nenarostly za více než dva roky od zahájení léčby. U jednoho z nich MRI sken již nenachází nádorová ložiska. Do třetí fáze klinického testu je v plánu zahrnout 236 pacientů na různých místech Evropy.

zdroj: novocuretrial a diskuzní příspěvek Jana Papřoka