Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Experimentální Genové terapie
Document Actions

Genové terapie

by admin last modified 2008-03-24 18:21

Postupy využívající např. onkolytických virů nebo kmenových buňek.

Abstrakt článku "Genová terapie pro glioblastoma multiforme"

Běžně používané metody mezi něž patří chirurgický zásah, ozařování a chemoterapie ovlivňují střední dobu dožití pacientů s diagnózou glioblastoma multiforme pouze málo. Tento neúspěch je dán vysoce invazivní povahou nemoci a tím, jak se buňky dělí. Ve výsledku terapie musí působit v částech mozku, které jsou prostorově oddělené od místa vzniku nádoru a v průběhu delších časových úseků. Za posledních deset let laboratorní testy a počáteční klinické studie zvýšily naději, že by tyto terapeutické požadavky mohla naplnit genová terapie využívající nereplikující se viry nesoucí transgen, onkolytické viry nebo migrující kmenové buňky použijí k doručení transgenů schopných likvidovat nádor. Autoři studie shrnují principy těchto postupů a první výsledky.

Zdroj: Neurosurg Focus 20 (4):E18, 2006, Manish Aghi, E. Antonio Chiocca - Oddělení neurochirurgie, Massachusetts General Hospital, Boston a Oddělení neurochirurgie, The Ohio State University Medical Center, Columbus, Ohio


Článek "Výzkumníci zjistili, že genová terapie v rámci laboratorních testů likviduje GME"

Výzkumníci na Cedars-Sinai Medical Center vyvinuli rozsáhlý model pro testování metod léčby nádorů mozku s využitím laboratorních krys tak, aby bylo možné lépe stanovovat účinnost genových terapií u lidí. Krom toho otestovali genetickým inženýrstvím připravený virus, schopný dopravit dva proteiny přímo do mozku. Jejich závěry publikované v časopise Cancer Research ukazují, že většina krys trpících velkými nádory, přežila šestiměsíční léčbu využívající kombinaci těchto proteinů.

Zdroj: Innovations report