Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Experimentální CENTRIC fáze III - klinická studie i pro české pacienty
Document Actions

CENTRIC fáze III - klinická studie i pro české pacienty

by admin last modified 2009-01-13 08:30

Inhibitor integrinu EMD 121974 patří do kategorie cílené nádorové léčby. Blokuje integriny, tedy receptory endotelových buněk, čímž brání angiogenezi, vytváření nových cév zásobujících nádor. Podstatnou výhodou látky je to, že se váže specificky na receptory buněk nádoru, resp. endotelové buňky procházejících angiogenezí. Na ostatní buňky přitom téměř nepůsobí.

Studie, její fáze a výsledky

Od října roku 2008 probíhá třetí fáze studie CENTRIC (CileNgitide in combination with Temozolomide and Radiotherapy In newly diagnose glioblastoma Phase III randomized Clinical trial). Ta má ověřit účinnost a bezpečnost inhibitoru integrinu EMD 121974 v kombinaci se standardní léčbou (chemoterapií a radioterapií) oproti standardní terapii. Podle prof. M. Wellera jde o to zjistit, zda kombinace EMD 121974 se standardní terapií může donutit mozkový nádor ustoupit, zabránit progresi onemocnění a prodloužit dobu přežití u pacientů s glioblastomem.

U předchozí fáze zahrnující 52 pacientů zůstalo po šesti měsících léčby 69 % nemocných bez progrese nádoru a v subskupině pacientů, jejichž nádorová tkáň obsahovala methylovaný promotor MGMT genu, bylo bez progrese nádoru po šesti měsících dokonce 91 % pacientů a medián přežití bez progrese dosáhl 13,4 měsíce.

Hlavním cílem třetí fáze studie CENTRIC je ověřit účinnost léčby pro zvýšení celkové doby přežití. Mimo to bude sledována doba bez progrese onemocnění, bezpečnost, snášenlivost, kvalita života nemocných. Výběr vhodných pacientů podle plánu potrvá do poloviny roku 2010, až po dalších téměř dvou letech, tedy v druhé polovině roku 2012 budou známy výsledky.

Jak se zúčastnit

Zůčastnit se mohou i čeští pacienti. Celkem bude zahrnuto 500 pacientů ze 120 specializovaných center z 22 zemí. Zahrnuti budou pacienti s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem a methylací promotoru MGMT, dosud neléčení, ve věku mezi 18 a 70 lety. Přesnější kritéria jsou popsána na stránce projektu, viz odkaz níže. Pokud uvažujete o účasti na studii, kontaktujte některé z českých center zapojených do studie:

  • Fakultní nemocnice v Hradci Králové
  • Krajská nemocnice Liberec
  • Fakultní nemocnice na Bulovce, Praha
  • Fakultní nemocnice Motol, Praha
  • Masarykův onkologický ústav, Brno

Zdroje: ClinicalTrials.gov, Medical Tribune 28/2008, Dr. Oliver Bähr

Kontakt: Merck KGaA Communication Center,  ++49 (0) 6151 72 4320, service@merck.de