Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Diagnostické Varianty MRI
Document Actions

Varianty MRI

by admin last modified 2008-03-24 18:18

Specifické varianty magnetické rezonance


MRA - Magnetická rezonanční angiografie

Detailně zobrazuje cévy.

MRS - Magnetická rezonanční spektroskopie

Zobrazuje chemické podmínky v mozku, což může být užitečné pro rozlišení radiační nekrózy, normální tkáně mozku, otoku a nádoru. Také může posloužit při stanovení stupně (nebezpečnosti) nádoru a pro vyhledání nejlepšího místa pro biopsii. Také mnohem rychleji než MRI napoví, jak zabírá léčba. Nejužitečnější jsou opakovaná MRS vyšetření, kdy se porovnávají výsledky, je tak možné sledovat vývoj onemocnění. Vyšetření se postupně stává stále více dostupným.

fMRI - Funkční magnetická rezonance

Měří tok krve v mozku a používá se pro zmapování funkcí jednotlivých oblastí mozku. Například pokud je nádor blízko centra zodpovědného za řečové schopnosti, budete požádáni, abyste v průběhu vyšetření mluvili, a tak aktivovali oblast, u které je pak možné posoudit, zda je zasažena nádorem.

DMRI - Difůzní magnetická rezonance

Relativně nová metoda, která měří pohyb vody uvnitř mozku. Může posloužit ke zmapování průběhu nemoci.


zdroj: Musella, Brain Tumor Guide