Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Diagnostické Skenování - úvod
Document Actions

Skenování - úvod

by admin last modified 2008-03-24 18:17

Základní diagnostické postupy - různé varianty neinvazivního skenování.

Skenováním mohou lékaři relativně bez vedlejších účinků odhalit, co se děje uvnitř lebky. Proto můžeme tvrdit, že jde o základní rodinu diagnotických metod. Existuje několik konkrétních metod, které se liší přesností, tolerancí k jejich aplikaci, cenou, dostupností (nezbytným technickým vybavením pracoviště). Mezi hlavní patří:

CT sken - počítačová tomografie
MRI - zobrazování pomocí magnetické rezonance
MRA - magnetická rezonanční angiografie (varianta MRI)
MRS - magnetická rezonanční spektroskopie (varianta MRI)
fMRI - funkční magnetická rezonance (varianta MRI)
DMRI - difůzní magnetická rezonance
PET sken - pozitronová emisní tomografie

Žádný test není stoprocentně přesný a záleží na jejich interpretaci. Čím zkušenější lékař, tím jistější si můžete být výsledky, které vám sdělí. Jak navrhujeme na jiných místech, vyplatí se nechat si zhotovit kopii výsledné zprávy a nejlépe i vlastních snímků. Mnohá pracoviště vám je na požádání poskytnou na CD, lepší je požádat ještě před vlastním vyšetřením. Díky tomu budete moci výstup vyšetření ukázat i jiným lékařům - vždy je dobré získat více názorů. Kopie se mohou hodit v mnoha situacích v budoucnosti, navíc - originály se ztrácejí častěji, než byste tušili.


Zdroj: Musella, Brain Tumor Guide