Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Diagnostické PET sken
Document Actions

PET sken

by admin last modified 2008-03-24 18:18

Pozitronová emisní tomografie

Metoda používá malé množství radioaktivního materiálu, který je pacientovi vstříknut do ruky. Látka potom pomůže určit, jak metabolicky aktivní jsou jednotlivé oblasti mozku, tedy kolik glukózky spotřebovávají. Výsledek slouží jako pomocné vodítko pro rozlišení nádoru, otoku, radiační nekrózy a normální mozkové tkáně. V republice je PET zařízením vybaveno jen několik klinik, vyšetření je nákladné.


zdroj: Musella, Brain Tumor Guide