Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Diagnostické MRI sken
Document Actions

MRI sken

by admin last modified 2008-03-24 18:18

Magnetická rezonance

MRI využívá magnetismu a radiových vln pro sestavení "obrazu" vnitřku hlavy. Oproti CT poskytuje detailnější přehled a obvykle je upřednostňována, pokud jde o diagnózu nádoru mozku. MRI najde menší nádory než CT. Používá se odlišná kontrastní látka, takže pokud trpíte alergií na látku používanou při CT, nemusí vám vadit ta, kterou dostatnete při MRI a naopak. Někdy není možné MRI použít, pokud máte v těle něco kovového. Každopádně je dobré upozornit na to lékaře, který MRI doporučuje a nejlépe i pracovníky MRI oddělení. Krom potíží s kovem je MRI považováno za bezpečné a není třeba bát se i opakovaného použití. MRI vyšetření je nákladné, ale i přes to na mnoha pracovištích dostupné.

Existuje mnoho variant MRI, které se liší postupem a především účelem.


zdroj: Musella, Brain Tumor Guide