Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Diagnostické CT sken
Document Actions

CT sken

by admin last modified 2008-03-24 18:17

počítačová tomografie

CT využívá rentgenové záření pro sestavení počítačové simulace řezu mozku. Pro zvýšení kontrastu se běžně používá doplňující kontrastní látka, podána většinou injekcí do ruky. Zařízení pro CT vyšetření jsou obvykle dobře dostupná v každé větší nemocnici a jsou o poznání levnější než MRI. CT zobrazí některé věci velmi dobře, například krvácení do mozku nebo otok. Také se často používá pro plánování chirurgických zásahů nebo ozařování.

Protože je CT založeno na rentgenovém záření, existuje v souvislosti s jeho použitím určité riziko, proto lékaři před jeho doporučením obvykle zvažují, zda je to opravdu nezbytné, a to zejména u dětí. Pokud lékaři doporučí CT u dítěte, ověřte si, zda CT pracoviště kam míříte umožňuje snížit dávku záření na dětské limity. Některá starší CT zařízení tuto možnost nemusí mít, v tom případě zvolte jiné.

zdroj: Musella, Brain Tumor Guide